dramatikkens hus

Om oss

Dramatikkens hus

rss Bookmark and Share


Dramatikkens hus har et nasjonalt ansvar for scenetekstutvikling i Norge.

Vi er teatrenes eget teater, et felles prøverom og utviklingsarena for scenetekst, en aktør som bidrar til at nye tekster og talenter tilkommer teaterfeltet. For å være denne fagarenaen er det viktig for oss å etablere og vedlikeholde kontakten med et bredt spekter av teaterkunstnere – både dramatikere, teaterledere, regissører, dramaturger, scenografer, koreografer, dansere, komponister, musikere og skuespillere. 

Dramatikkens hus fokuserer på forproduksjon og involverer høy teaterfaglig kompetanse for å få fremme ny, norsk dramatikk av høy kvalitet. Det er institusjonsteatrene og det frie feltet som skal ferdigstille, produsere og programmere utviklingsresultatene fra Dramatikkens hus. I samarbeid med hele teatermiljøet ønsker vi derfor å skreddersy samarbeidsmodeller for å øke andelen av nye norske scenetekster som får møte sitt publikum. Utviklingen av Dramatikkens hus skjer i dialog med hele teaterfeltet. DRAMATIKKENS HUS TILBYR:

Dramatikkens hus har som mål å utvikle ny, norsk dramatikk for scener i Norge og utlandet. Vi gir midler og ressurser til profesjonelle kunstnere for skriveprosesser, kunstneriske samtalepartnere/dramaturgveiledning og arbeid i scenerom; verksteder og visninger. Vårt dramaturgiat behandler søknader fortløpende. Dramaturgiatet består i dag av: Ole Johan Skjelbred, Matilde Holdhus og Kristina Kjeldsberg samt 15-20 andre dramaturger på prosjektbasis. Dramaturgiatet initierer også egne prosjekter. 

SKRIVESTIPEND
Dramatikkens hus gir økonomiske midler til profesjonelle utøvere slik at de kan vie tid til å skrive.

DRAMATURG/KUNSTNERISK VEILEDNING
Underveis i skriveprosessen gir vi også tildelinger til kunstneriske samtalepartnere som dramaturger, instruktører eller andre relevante fagpersoner som er ønsket som dramatikerens rådgivere i forbindelse med arbeidet med sceneteksten.

VERKSTED 
Dramatikere har verksted på huset, der ny norsk dramatikk testes ut på en av våre scener. Her kan teksten ha sitt første møte med skuespillere og kanskje også regissør. Verkstedet varer i en til flere dager, og ender oftest med en visning der mulige produsenter og fagmiljøet får innkikk i ”arbeid i prosess”.

HUSDRAMATIKERPROGRAM
En husdramatiker får en utvidet tildeling og tilbys tilgang til husets resurser i en to-års periode. Programmet ønsker å tilføre dramatikeren kunstneriske, tekniske og økonomiske ressurser samt et kunstnerstipend pålydende kr. 100.000 pr år.

Første kull husdramatikere 2013-2015: Hans Petter Blad, Fredrik Brattberg, Eirik Fauske, Oda Fiskum, Rønnaug Kleiva, Kate Pendry og Maria Tryti Vennerød, Kristin Auestad Danielsen, Kristofer Blindheim Grønskag, Liv Heløe, Lisa Lie, Miriam Prestøy Lie, Toril Goksøyr, Camilla Martens, Kristian Lykkeslet Strømskag og Demian Vitanza.

Andre kull husdramatikere 2016-2017: Mikkel Bugge, Trine Falch, Geir Gulliksen, M.H.Hallum, Finn Iunker, Pia Maria Roll Jessen, Olaug Nilssen og Jonas Corell Petersen.

 

ARRANGEMENTER FOR PUBLIKUM:

VISNINGER
Scenekunstnere som har verksted tester ut arbeid på en av våre to scener. Her kan tekst/scenekunst ha sitt første møte med regissør, skuespillere og publikum. To-tre ganger i måneden inviterer vi til visninger. 

HUSDRAMARATON
Årlig langdistanse i scenekunst hvor du kan se husdramatikernes arbeid i form av lesninger, visninger og stunts med profesjonelle skuespillere og regissører.

FOREDRAG 
Dramatikkens hus har egen foredragserie der scenekunstnere inviteres til å snakke om emner de er opptatt av. Foredragene avholdes annen hver tirsdag hver vår og høst, og har pågått siden våren 2014. 

SEMINAR
Dramatikkens hus setter sammen faglige møter i samarbeid med øvrige organisasjoner i bransjen. 


Dramatikkens hus er basert i eget, unikt teaterhus i et tidligere elektrisk sveiseverksted på Grønland i Oslo, og mottar driftstilskudd fra Kulturdepartementet og Oslo kommune.

             

 

 

     
aid=782