dramatikkens hus

Søk her

Hvordan søke midler til utvikling av ny, norsk dramatikk

Søknadsinformasjon og søknadsportal

rss Bookmark and Share

Dramatikkens hus har et nasjonalt ansvar for scenetekstutvikling i Norge.

Dramaturger vurderer alle søknader. I dramaturgiatet sitter kompetente scenekunstnere med bred og ulik erfaring fra scenekunstfeltet. Dramaturgiatet er ansatt av kunstnerisk leder og består av Matilde Holdhus, Ole Johan Skjelbred, Kristina Kjeldsberg og Morten Cranner. I tillegg har vi 15-20 dramaturger rundt om i landet.

Vi er opptatt av at hver enkelt søker skal få kunstnerisk begrunnelse for avslag og tilslag. Vi har ingen frister for å søke og svarer på din søknad innen åtte uker. Får du tilslag, får du også oppfølging fra en av dramaturgene helt fram til prosjektet er klart til å produseres.

Dramatikkens hus mottar over 200 søknader i året, noe som fører til at vi må prioritere, og det kan derfor hende at du får lavere tilskudd enn det du søker om.HVEM KAN SØKE?
Utviklingsmidlene ved Dramatikkens hus er forbeholdt profesjonelle dramatikere og utøvere. Det kan gjøres unntak for prosjekter der studenter eller tilsvarende grupper er involvert, dersom prosjektet har et tydelig profesjonelt element og profesjonell ledelse. Tilskudd gis til kunstnere som hovedsaklig skriver på norsk, og bor og arbeider i Norge.

HVA KAN DET SØKES OM:
Det kan søkes om ressurser til:

  • Skrivestipend
  • Dramaturg
  • Verksted/visning

DET KAN IKKE SØKES OM:

  • Produksjonsstøtte
  • Lokaler til prøvevirksomhet

Du søker via vår søknadsportal. Dette er per august 2016 en beta-versjon - send gjerne inn epost til trine@dramatikkenshus.no hvis du oppdager noe feil. I denne søknadsportalen er det viktig å huske at du må sende inn skjema med en gang. Du kan altså ikke lagre siden og sluttføre senere. Det er derfor viktig at du sørger for å ha alle vedlegg klare FØR du starter søknadsprosessen.

SØK HER: Søknadsportal

     
aid=780