dramatikkens hus

Søk her

Samarbeidsprosjekter

rss Bookmark and Share


2016:

Det Norske Teater
Samarbeid om utvikling av seks nye tekster over tre år..
 

ArtLab // Hålogaland Teater
Midler gitt til Hålogaland Teater for verkstedsarbeid i tråd med Dramatikkens hus sitt formål.

Ferske Scener
Scenetekstivalen. Midler gitt for bruk til skriveprosjekter via enten skrivetildelinger eller gjennomføring av verkstedsarbeid i tråd med Dramatikkens hus sitt formål.

Det Norske Teatret
Samarbeid om utvikling av seks nye tekster.

New Nordic Drama // International Theatre Institute ITI
Nordisk samarbeid om lesninger av nordiske teaterstykker. 

Monsters of Reality // Ibsenfestivalen
Midler gitt til bruk av research i Athen, samt verkstedsarbeid på Dramatikkens hus. 

Oslo Nye Teater // Figurteatret i Nordland
Figurteaterprogram over to år (2015/2016) - "Å skrive for figurteater".

SPKRBOX-festival
Samarbeid om verksted og visninger x 2 der dramatikere møter hiphopere og andre scenekunstnere.

 

2015:

Øystein Ulsberg Brager
Webinar

Det Norske Teater
Samarbeid om utvikling av seks nye tekster over tre år.
 

Rogaland Teater
Verksted og lesning av tekst utviklet av en husdramatiker.

Trøndelag Teater
Avvikling av verksted.

Beaivvas Sami Teater
Verksted og tekstutvikling.

TeaterTanken
Dramatikkens hus stiller scenen til disposisjon og gir økonomisk støtte til seminaret "Forskriften som forsvant".

Showbox
Dramatikkens hus stiller scenen til disposisjon for avvikling av en av forestillingene under Showbox.

Fortellerfestivalen
Dramatikkens hus har stilt ressurser tilgjengelig for avvikling av festivalen i tillegg til at de har leid scenen.

TekstLab
Dramatikkens hus stiller scene og ressurser til disposisjon for avvikling av festivalen.

NRK Radioteatret
Verksted på NRK for DrH´s husdramatikere, bruk av scenen til avvikling av førpremiere på en produksjon.

Oslo Nye Teater og Figurteatret i Nordland.
Figurteaterprogram over to år - "Å skrive for figurteater".

Brageteatret
Tekstutvikliing og verksteder.

SPKRBOX
Dramatikkens hus stiller ressurser tilgjengelig for Hiphop-festivalen SPKRBOX.

Teater Ibsen/Ibsen Awards
Dramatikkens hus bidrar til utvikling av fire tekster som oppføres under arrangementet.

Kunsthøgskolen i Oslo - Oslo International Acting Festival
Dramatikkens hus er vertskap og gir midler til avvikling av stuntteatret Con_Testo.

Teaterfestivalen i Fjaler
Dramatikkens hus gir økonomisk støtte og bruk av dramaturg/regissør.

Norsk Litteraturfestival, Lillehammer
Dramatikkens hus arrangerer lesninger på festivalen.

Norsk Dramatikkfestival
Dramatikkens hus stiller ressurser tilgjengelig for Norsk dramatikkfestival.

DUS-festivalen
Dramatikkens hus er vertskap for avviklingen av regionen Oslo og Akerhus arrangementet.

ArtLab
Midler gitt til Hålogaland Teater for verkstedsarbeid i tråd med Dramatikkens hus sitt formål.

Ferske Scener
Midler gitt for bruk til skriveprosjekter via enten skrivetildelinger eller gjennomføring av verkstedsarbeid i tråd med Dramatikkens hus sitt formål.

 

2014

Ferske Scener.
SceSam.
Propellen
Fjaler Teaterfestival
ArtLab
NRK Radioteatret
Litteraturfestivalen på Lillehammer
Riksteatret
Brageteatret
KHiO
Draftinn, Madrid

     
aid=3262