dramatikkens hus

Magasinet

Katalog 2015/2016

rss Bookmark and Share

Les her om ny norsk dramatikk som er utviklet i samarbeid med Dramatikkens hus. Samarbeidet er tilskudd i form av skrive-, verksted- og/eller dramaturgtildeling. Mange av scenetekstene har hatt verksted og visning/lesning ved Dramatikkens hus eller ved andre scener i landet.


Det du her finner link til er kataloger over ny, norsk dramatikk. Alle tekstene er utviklet med støtte fra Dramatikkens hus. I katalogene kan du lese om hver enkelt dramatiker og hva stykkene handler om. Noen av stykkene i 2015/2016-katalogen har allerede hatt urpremiere, andre får det i løpet av 2016 eller 2017, og noen har ennå ikke funnet det riktige stedet. Vi er naturlig nok svært stolte av dem alle, og gratulerer alle med ferdige verk!

Tekstene er skrevet av nye og etablerte dramatikere, grupper av scenekunstnere, eller dramatikere fra vårt husdramatikerprogram. Noen har prøvd ut tekstene sine med skuespillere og regissør i et rom, andre har jobbet med skrivestipend fra oss og/eller med innspill fra våre dramaturger.

Dramatikkens hus ønsker å skape kontinuitet og langsiktighet, men også å kunne skyte fra hofta når det trengs. Dramatikkens hus fokuserer på forproduksjon og har et nasjonalt ansvar for scenetekstutvikling. Vi bidrar med kompetanse, scenerom og økonomiske midler, vi gir nye talenter en sjanse og tilbyr en møteplass for et bredt spekter av scenekunstnere.

Som man kan se av premierestedene i katalogene er det institusjonsteatrene og de frie scenekunstgruppene som tar verkene videre, ferdigproduserer dem og lar dem uroppføres. På Dramatikkens hus kan små og store kompanier og institusjonsteatre søke om ressurser, tips eller spesiallagde samarbeid for å øke kvaliteten på og antallet av nyskrevne tekster. Vi ønsker flere slike samarbeid og oppfordrer dere til å ta kontakt!

Tekstene i katalogene spenner over et bredt spekter av sjangre, arbeidsformer, stiler og målgrupper. Handlingsresymeene blir ofte bleke beskrivelser der enkeltstykkenes poesi, drama og storhet ikke kommer til syne. Ønsker du å lese ett eller flere av stykkene i disse katalogene, ta gjerne kontakt med dramatikeren direkte eller skriv til oss.

Til sist i 2015/2016-katalogen får du en presentasjon av våre nye husdramatikere som vi er stolte av å ha med oss de neste to årene. Kanskje vil vi allerede neste år kunne presentere deres tekster i denne katalogen. Våre første husdramatikere, som har vært med oss i to år, skal vi helt sikkert også se mer til. I skrivende stund er det rundt 50 tekster under utvikling med støtte fra Dramatikkens hus, og vi lover at det kommer mer!

God lesning!

PS: Linken er lettest å lese, men du kan også laste ned PDF-filen.

 

Dramatikkens hus, desember 2015

     
aid=3808