Vi søker en allsidig multitekniker

En av våre enestående teknikere skal ha permisjon i 2018, og vi søker derfor hans vikar fra 1. januar 2018. Vi ser etter en fleksibel og allsidig multitekniker (lyd, scene, lys) til å ha ansvar for sceneteknisk gjennomføring i planlegging, rigging og gjennomføring av våre arrangementer.

Hovedvekt under drift og avvikling vil være på lyd. Stillingen skal sørge for at våre arrangementer gjennomføres med høy teknisk kvalitet, innenfor de økonomiske rammer som gis, og til best mulig tilfredstillelse for den skapende part, for utøvere og for publikum. Våre to teknikere har sammen ansvar for vedlikehold, utbedring, dokumentasjon og innkjøp av lyd-, lys- og sceneutstyr, samt vedlikehold av scenerommene.

Kveld- og helgearbeid må påregnes. Det er en fordel, men ikke et krav, å ha scenetekniske sertifikater: Lift, løft, scenesikkerhet og fallsikring.

Vi har et godt arbeidsmiljø men er en liten organisasjon; vi legger vekt på kandidatenes samarbeidsevner og evne til å skape gode sosiale relasjoner til brukerne av Dramatikkens hus.

Kvalifikasjoner:

  • Relevant erfaring fra scene-/lydteknikk på teater
  • Eventuelt relevant teknisk utdanning
  • Kunnskaper om scene-, lys og lydteknikk
  • Grunnleggende datakunnskaper

Søknaden sendes til: Sigrun@dramatikkenshus.no

Søknadsfrist: Innen søndag 29.oktober.