Verksted: «Vi er Norden» av Camara Lundestad Joof med flere

Verksted 8.-11. april 2019
Husdramatiker Camara Lundestad Joof har verksted på Vi er Norden 8.-11. april.

En performance lecture om dekolonisering i kunstnerisk praksis. Hvordan kan vi endre over 500 års kolonial praksis? Har dette blitt en så sterk del av vårt kulturelle DNA at vi ubevisst reproduserer dens fortellinger – også i kunsten? Med Camara Lundestad Joof, Stina Aletta Aikio, Aka Niviana og Ingrid Tranum Velásquez.

Camara er husdramatiker ved Dramatikkens hus 2018/2019.

Foto: Maria Gosse

Torsdag 11. april er du hjertelig velkommen til arbeidsvisning av Vi er Norden kl. 14.00.