Vedel og Hanson skriver ny dramatikk

Kai Kenneth Hanson og Henriette Vedel skriver Så leste jeg Naiv.Super. 11.-12. november har de verksted her på Dramatikkens hus.

Foto: Pernille Skaansar