Her vil vi strømme foredrag med Mia Habib i kveld kl. 1930

Foto: Tale Hendnes

 

Mia Habib er dansekunstner og koreograf hvis kunstneriske virke er en sosial og politisk praksis i sosiale, politiske og kunstneriske rom. Arbeidet finner sted i ulike kontekster som scenerom, gallerier, protester, private hus, religiøse rom, squats og konfliktområder – verden over. 

Hun har et stort internasjonalt nedslagsfelt, og jobber i skjæringspunktet mellom scenekunst, utstillinger, publikasjoner, foredrag, undervisning, mentorvirksomhet og kuratering. Forestillingene hennes har blitt co-produsert og vist ved en rekke institusjoner over hele verden, samt i en rekke ikke-institusjonelle sammenhenger. 

Habib har vært festivalsjef for en dansefestival i Jerusalem og en av initiativtakerne til det internasjonale kunstnettverket Sweet & Tender Collaborations. Hun er utdannet koreograf fra Kunsthøgskolen i Oslo og har i tillegg en M.A. i konfliktløsning og forhandling ved Tel Aviv Universitet. Hun har vært mentor i flere sammenhenger bla. for European Cultural Foundation, Kunsthøgskolen i Oslo, Akademi for scenekunst/ Høgskolen i Østfold. Mia har sittet i styret på Den Norske Opera & Ballett, sitter for øyeblikket i styret til Danse- og Teatersentrum og i kunstnerisk råd for teateret Kloden. 

Foredragsserien våren 2019: 

19. februar – Vibeke Tandberg om: Kunst og litteratur
5. mars – Fredrik Høyer om: Remixing
19. mars – Tale Dolven om: Rosas’ Early Works
2. april – Mia Habib om: Forhandling og grenser
30. april – Thorleifur Örn Arnarsson om: The complexity of the modern clown
7. mai – Stefan Herheim om: Richard Wagners musikkdrama
14. mai– Silvia Rieger om: Frihetens øyeblikk
28. mai– Luk Perceval om: Tradition without tradition