Stor interesse for husdramatikerordningen

Foto: Ola Erik Blæsterdalen

– Jeg er overveldet og svært glad for at det er så mange som søker seg til oss, sier kunstnerisk leder Line Rosvoll. – Det er helt klart at det er en attraktiv ordning og at mange dramatikere ønsker seg en faglig arena og dialog med andre skrivende.

Blant de rundt 80 søkerne er det et stort mangfold og svært mange kvalifiserte skribenter. – Hele scenekunstfeltet er representert. I tillegg til dramatikerne har vi også søkere fra filmmiljøet, skjønnlitterære forfattere og skrivende kollektiv, sier Line. – I bunken finner vi en fin variasjon av kjente navn og søkere som er nye for oss.

Veien videre

Dramatikkens hus har nå startet arbeidet med å vurdere de innkomne søknadene. I juryen sitter kunstnerisk leder Line Rosvoll, nåværende husdramatiker Mikkel Bugge og dramaturgiatet ved Dramatikkens hus bestående av Ole Johan Skjelbred, Mari Moen, Morten Cranner og Kristina Kjeldsberg.

– Når vil resultatet være klart?
– Dette blir kunngjort på vår årskavalkade den syvende desember. Vi har et omfattende arbeid foran oss, så vi forbeholder oss muligheten til å jobbe helt frem til denne datoen og tar direkte kontakt dersom vi trenger ytterligere informasjon, sier Line.