Samekvinnen som forførte Harald Hårfagre

Dramatiker Arne Berggren har gått inn i Snorres fortelling for å finne ut hva som skjedde før Harald Hårfagre samla Norge til ett rike. Hør Berggren og teatersjef Rolf Degerlund snakke om Snøfrid.

Foto: Johan Mathis Gaup