«Odysseen» av Pernille M. Lindstad

Odysseen – en indre og en ytre reise som flettes sammen med Homers`Odyssé. Vi følger Karakterene Ingen, Skyggen, Tanken og Ivo på deres flakkende reise igjennom en verden av i dag. Er verden i et vegskille?

Pernille M. Lindstad har verksted på sitt nye materiale mandag 26. november 2018.

Foto: Tuva Heger