Nytt figurteater med utgangspunkt i tekst, intervju med Aina Villanger

Intervju

Forfatter Aina Villanger var en av seks forfattere som danset sin egen tekst i forestillinga Forfatterbevegelsen av Marie Bergby Handeland i 2018. Her forteller om sitt nye teaterprosjekt.

Film og teknikk: Trine Kleven
Forsidefoto: Ingrid Eggen