Barn er viktige filosofer

Det tar tid å skrive og utvikle god kunst. Det er først nå etter tre år at vi ser fruktene av å satse spesifikt på ny dramatikk for barn. Flere av dem har premiere i år.

For tre år siden startet Dramatikkens hus med et prosjekt for å utvikle figurteater. Fem dramatikere fikk stipend, dramaturg og scene til å skrive, utforske og skape materialer til nye teaterstykker for barn. Og i fjor lanserte vi vårt andre prosjekt, kalt SnikkSnakk, som fokuserer på ny dramatikk generelt for barn.

Det er mange dramatikere som ønsker å lage kunst for de minste. «Vi fikk inn overveldende mange gode søknader», sier Kristina Kjeldsberg, som sammen med Mari Moen leder barnesatsingen ved Dramatikkens hus.

I Snikksnakk er det fem nye dramatikerstemmer som i vår arbeider med å utvikle materialer på våre scener. «Dette er svært gledelig», sier Kjeldsberg. «Vi trenger god teaterkunst for barn. Dette virker det nesten unødvendig å si, men likevel: Barn har behov for det samme som oss voksne; nye sanselige erfaringer, refleksjonsrom, himmelrom og kompleksitet, fordi verden er kompleks og består av mange lag – og dette kan teatret by på.»

-Hvilke tema skriver dramatikerne om?
-«Hvis man skal trekke en rød tråd i stykkene som utvikles på huset vårt nå, så er det om barn som står i reelle dilemmaer og der fantasirikdommen er en naturlig del av universet. Det gis med andre ord plass for de magiske elementene. Fantasi og virkelighet lever parallelt med hverandre. På denne måten virker de metaforiske lagene sterkt.»

Kjeldsberg legger til at: «Mange barneteaterstykker handler om hvordan barn kan føle at de står utafor reglene og at de forsøker å forstå hva som skjer og hvorfor. Nesten alle stykkene tar opp kompliserte filosofiske problemstillinger som både barn og voksne kan stå i. Det lover godt for framtidas scenekunst for barn og unge!»

 

Dramatikere i SnikkSnakk:

Eldrid S. Kvalvik, Marta Huglen Revheim, Hanne Hagerup, Brynjulf Jung Tjønn og Mari Moen Holsve skriver ny dramatikk for barn våren 2018.

 

Nye teaterstykker for barn:

Nelly Winterhalder «Høna, Egget og Reven» av Nelly Winterhalder, visning på Scenetekstivalen i Tromsø 2018.

«Trollet som ikke kunne telles» av Gunnar Germundson, urpremiere på Teater Avatar/Akershus Teater høsten 2018.

«Rikke Petrikke og Ramperommet» av Ester Grenersen, urpremiere på Oslo Nye Teater 2019.

«Versailles» av Jesper Halle med Teater Joker – premieredato ikke fastsatt.

 

 

 

Illustrasjon: Christian Fjeldbu/Yebel