Katja Lindeberg og Madeleine B. Nilsen om «Bare en våt munn»

Intervju

Film og teknikk: Trine Kleven
Forsidefoto: Katja Lindeberg: Therese Lee Jansen, Madeleine B. Nilsen: Merete Haseth