Isdalskvinnen til teatret

Intervju

Intervju med Malmfrid Hallum

En kan spekulere i om noen kan ha visst noe mer enn det som har kommet fram. Min fascinasjon vekkes av løse tråder. Offentligheten veit ikke hvem hun er, det er besnærende, sier Malmfrid når vi spør hvorfor hun vil skrive teater om Isdalskvinnen.

Isdalskvinnen er en av Norges mest omfattende kriminalsaker som handler om kvinnen som blei funnet drept i Bergen for 48 år sia og som ingen har meldt savnet eller veit hvem er. Tilsynelatende. Rettspapirene konkluderer med at obduksjonen viste at kvinnen hadde fått slag i halsregionen, hun skal ha inntatt sovetabletter og tatt sitt eget liv.

Det syns opplagt at de offentlig tilgjengelige sakspapirene har store mangler og det som er spennende er ikke hva som fins, men hva som er tatt vekk, fortsetter Malmfrid. Jeg heller mot at det er et konstruert mysterium. Dokumentene inneholder såpass mange spor, hendelser og faktorer som skal undersøkes, men oppfølgingen ligger ikke ved. Dokumentboka leder oss på avveie med å legge vekt på tråder som ikke er relevante. Dette gir en styrke til det kunstneriske arbeidet; alle «hullene» i historia legger til rette for å kunne dikte videre.

Dette prosjektet er det siste store arbeidet Malmfrid tok fatt på som husdramatiker ved Dramatikkens hus. Hun har sittet inne og skrevet i ett år.

Det fins mange podkaster og serier som tar utgangspunkt i krim fra virkeligheten. Hvorfor tror du den sjangeren plutselig har fått stor suksess?
-Jeg tror vi lar oss fascinere av «true crime»- konseptet fordi vi vil forstå motivasjonen bak ei brutal handling og vi blir konfrontert med vår egen frykt.

-Jeg vurderte ei stund å slippe prosjektet fordi det har fått så mye omtale, men jeg har funnet ut at det faktisk er en styrke og at det er til hjelp for teaterprosjektet at så mange undersøker sakskomplekset. Det fins mange veier i dette stoffet, så det kjennes ikke ferdig fordøyd.

Hvilke ambisjoner har du med teaterstykket?
-En skal jo være forsiktig med å foregripe hva et kunstnerisk prosjekt skal bli, men utgangspunktet for det dramatiske prosjektet er at en person som gjør nye undersøkelser av den aktuelle saken blir funnet død. Spørsmålet blir da om vedkommende var på sporet av sannheten eller drevet av paranoia. Den dramatiske oppdiktede fortellinga rører ved den frykten enhver som søker sannheten om en uløst kriminalsak, kan kjenne; hva som kan skje når man kommer på sporet av løsningen. Ambisjonen er å skrive et skuespill som vil treffe både et norsk og internasjonalt publikum. Jeg har manuskriptet klart til neste år, så få vi se.

Av Trine Kleven, august, 2018

Foto: Ola Erik Blæsterdalen