Intervju: «En gang var vi krigere» av Monica Isakstuen

Av Trine Kleven
Forsidebilde: Frank Michaelsen