Intervju: «En gang var vi krigere» av Monica Isakstuen

Film og teknikk: Trine Kleven
Forsidebilde: Frank Michaelsen