Figurteater i prosess, intervju med regissør Berit Eik

Intervju
Figurteater i prosess. Intervju med regissør Berit Eik, april 2018, i forbindelse med verksted på "Trollet som ikke kunne telles" av Gunnar Germundson og Teater Avatar.

Intervju med regissør Berit Eik i forbindelse med hennes arbeid med «Trollet som ikke kunne telles» av Gunnar Germundson. Hun, Gunnar og Teater Avatar hadde verksted i fem dager på Dramatikkens hus i april 2018.