Døden kommer ikke med ljå

Verksted

Sceneteksten tar utgangspunkt i Ted Kaczinskys tekster og handlinger. I år er det 20 år siden han ble dømt for terrorhandlinger. I løpet av to tiår drepte han tre personer og skadet tjuetre andre. Handlingene sine begrunnet han som en legitim reaksjon mot truslene fra teknologisamfunnet, som han mente ødela naturen. Fra den spartanske Thoureau-inspirerte hytta si i skogen i Montana laget han til sammen 16 brevbomber som han sendte til dem han anså som ansvarlige for det teknologiske samfunnet. Var han den første øko-terroristen?

10. september 2018 kommer Nina Ossavy med dette prosjektet for å utforske mer sammen med Kari Onstad og Terje Ranes.
Kunstnerisk leder: Mari Moen

Bildet er av hytta til Theodore «Ted» Kazcinsky.