Aksjonisme, dans og politikk til Skien

Da «Gjengangere» av Henrik Ibsen kom ut i 1881 sendte bokhandlerne bøkene tilbake til forlaget fordi de ikke ville ha dem liggende framme i butikken. Ingen teater i Norden ville sette opp stykket. På Ibsen Award 23. og 24. oktober får du se gjengangere i form av aksjonisme, dans og politikk.

Gjengangere er gresk tragedie spilt på Vestlandet hvor karakterene innhentes av fortiden og sine (u)gjerninger. Janne Camilla Lyster, Mikkel Bugge og Siri Broch Johansen har skrevet ny dramatikk med utgangspunkt i Ibsens stykke som de fremfører selv på Ibsen Award-festival.

Med utgangspunkt i sceneanvisningene til første akt av Gjengangere skal koreograf og dramatiker Lyster danse og fremføre tekst. «Jeg er interessert i dette at Ibsen som barn lekte med dukker; at det på en måte var slik han begynte å skrive», sier Janne Camilla. Mikkel Bugge har skrevet en tekst om en dramatiker som arbeider i et atelier der mange har bodd før ham; narkomane, flyktninger, fattige, og rommet blir således et sted der disse gjengangerne kan få plass til å konfrontere både hverandre og dramatikeren som skriver. Siri Broch Johansen har med seg tre aktører som skal fremføre en scenetekst om hvordan rasisme fører til forskjellige grader av usynliggjøring av vår egen etnisitet, og hvilke følger det får. Stykket fremføres på nordsamisk, norsk og engelsk.

Alle tre representerer en tydelig vilje til å adressere problemstillinger som sprenger grensene for «det nasjonale», sier prosjektleder Kai Johnsen, regissør og professor ved Teaterhøgskolen/Kunsthøgskolen i Oslo som blant annet er kjent for sitt nære samarbeid med Jon Fosse.

Arrangementet er et samarbeid mellom Ibsen Award og Dramatikkens hus.

 

Foto: Siri Broch Johansen