03.08.38 tilstander av unntak

Verksted

Målestokker for det politiske mennesket?

Unntakstilstanden beskriver situasjoner hvor normale lover og regler er satt ut av spill, gjerne på grunn av en katastrofe eller en uventet hendelse. Det er en kjent sak at kriger og revolusjoner ofte framprovoserer slike. Det samme kan gjelde naturkatastrofer, store ulykker, eller terroraksjoner: Situasjoner og øyeblikk hvor alt må tenkes på nytt, hvor vaner og rutiner forsvinner under føttene våre.

I sentrum av rommet; sekundene, minuttene og timene det tok en mann å sprenge et norsk regjeringsbygg for så å henrette unge sosialdemokratiske politikere på en sommerleir. Rundt denne drepende linjen går det piler og streker ut mot verden; hvordan reagerer (om)verden på unntakstilstanden? Hva sies i Norge, Tyskland, i Taiwan, i Brasil, på Balkan. Hvordan reagerer et samfunn – ikke etterpå – men midt i en slik tilstand, hvor ingen lenger vet noe sikkert, hvor spekulasjoner går i alle retninger, hvor facebook-bilder byttes ut med nasjonale symboler, hvor fortrengte politiske fordommer får spille seg ut.

15.-18. august kommer Transiteatret og Tore Vagn Lid for å ha verksted på sitt nye teaterstykke.

 

 

 

Illustrasjon: Øystein Nesheim