Husdramatikere søkes for perioden 2018-2019

Foto: Kristin von Hirsch

Som husdramatiker får du teaterfaglige ressurser, scenerom og visningsmuligheter i to år, samt et stipend på i alt kr 200.000. Formålet med programmet er å gi rom for utvikling av dramatiske forfatterskap over tid, samt utvikle ny norsk dramatikk av høy kvalitet.

Dramatikkens hus har det nasjonale ansvaret for utvikling av ny norsk dramatikk og er fagfeltets møteplass, prøverom og utviklingsarena. Vi bidrar med midler og ressurser til profesjonelle kunstnere i form av økonomiske bidrag, dramaturgstøtte og sceniske ressurser.

Programmet favner dramatikere med forskjellig arbeidsmetodikk og sjangertilhørighet. Det tilpasses den enkelte dramatiker og er forbeholdt aktive dramatikere, profesjonelle scenekunstnere eller andre skrivende med produksjonserfaring. Søkere må ha fått ett eller flere verk oppført i profesjonell sammenheng. Kandidater fra hele landet er velkommen til å søke.

Søknaden må inneholde en beskrivelse av hva du vil gjøre i løpet av dine to år som husdramatiker, prosjektbeskrivelse av aktuelle prosjekter/ideer, CV og tekstprøver. Søknad med vedlegg sendes til: husdramatiker@dramatikkenshus.no

Søknadsfrist: 4. september