Husdramatikerprogrammet

Dramatikkens hus tilbyr åtte husdramatikere teaterfaglige ressurser og prøverom i to år, samt et stipend på kr 200.000. Programmet favner dramatikere med forskjellig arbeidsmetodikk og sjangertilhørighet. Søkere må ha fått ett eller flere verk oppført i profesjonell sammenheng for å bli vurdert.

Husdramatikere 2014/2015:
Toril Goksøyr
Demian Vitanza
Liv Heløe
Fredrik Brattberg
Kristian Lykkeslet Strømskag
Maria Tryti Vennerød
Miriam Prestøy Lie
Kate Pendry
Oda Fiskum
Lisa Lie
Rønnaug Kleiva
Camilla Martens
Kristofer Blindheim Grønskag
Kristin Auestad Danielsen
Hans Petter Blad
Eirik Fauske