M H Hallum

Husdramatiker 2016/2017
M. H. Hallum er utdannet ved Rose Bruford College of Speech and Drama og Universitetet i Oslo.

Hun har skrevet en rekke dramatiske verk som har blitt satt opp både nasjonalt og internasjonalt, bl.a. ved Black Box Teater og NRK Radioteatret, Badisches Staatstheater (DE), Brakke Grond og Theater Generale Oost (NE).

Hallum mottok Skien kommunes kunstnerstipend for 2014. I 2014 ble hun nominert til Ibsenprisen for stykket, «Rekonstruksjoner». Hallum har gjort flere samarbeidsprosjekter med regissør Øystein Johansen. «A Thing of Beauty» vant Osloprisen 2013 for beste sceneforestilling, «The Dahmer Syndrome» vant Amsterdam Fringe Silver Award 2014. Deres siste forestilling «Someone or Other» turnerer i Nederland i 2017.

Hallums tekst «Blindgjenger», en co-produksjon mellom Det Kongelige Teater, CPH stage og Dramafronten.dk, har premiere i København i juli 2017. Dette er et resultat av et nordisk samarbeidsprosjekt støttet av Dramatikkens Hus, hvor også de norske dramatikerne Gyrid Axe Øvsteng, Lars Vik og Fredrik Brattberg deltar. Hun har skrevet teksten «Solveigs andre sang» til Teater Innlandet og NRK Radioteatrets markering av Peer Gynt jubileet 2017.

Hallum vil i løpet av 2017 begynne arbeidet med et større teaterprosjekt inspirert av Robert Schumanns pianosyklus «Kinderszenen»,  hvor fortellerperspektivet er barnets. Innenfor idéhistorien er barndom et for så vidt nytt begrep som springer ut ifra ideen om at barn er personer som har andre interesser enn voksne, og annerledes behov. Gjennom historien har barn blitt sosialt marginalisert og usynliggjort. En kan på sett og vis si at barndommen er en livsfase som har vært nedvurdert. Hun vil utforske barndommen som et eget ståsted i virkeligheten, et rom som er separat fra alle andre livsrom. Vel så viktig som å utforske barnets forhold til omgivelsene og relasjoner til andre, er en utforskning av barnets forhold til seg selv og barndommen som et eget virkelighetsrom.

International Performing Rights Ltd. er M H Hallums agent i Storbritannia.