Finn Iunker

Husdramatiker 2016/2017
Finn Iunker (f. 1969) fikk sitt internasjonale gjennombrudd som dramatiker med "The Answering Machine" i 1994.

Året etter kom kortprosasamlingen «Ventiler», og han har siden utgitt «Fortellinger» (2006) og flere skuespill. Stykkene hans har vært oppført i de fleste vesteuropeiske land, samt i Canada og Peru. Iunker mottok Ibsenprisen 2006 for sitt dramatikerskap. Han er også litteraturforsker og har skrevet en PhD-avhandling om Bertolt Brecht. Iunker er stipendiat i scenetekst ved Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO).