Mikkel Bugge

Husdramatiker 2016/2017
Mikkel Bugge (f. 1978) har skrevet fire teaterstykker, alle med utgangspunkt i researcharbeid.

Han debuterte som dramatiker i 2010 med stykket ”Velkommen”på Hålogaland Teater sammen med Nina Wester. Stykket undersøkte livsvilkårene til mennesker i nordområdene, og var inspirert av samtaler og intervjuer med folk i Finnmark og på Kolahalvøya. I 2012 hadde ”Drømmebyen” premiere på Den Nationale Scene i Bergen. Stykket handlet om ungdom i Bergen og var basert på tekster av ungdom, intervjuer med unge og annen research.

”Inntrengerne”, som ble satt opp på Teater Innlandet i 2014, handlet om norske afghanistanveteraner. Hvordan påvirkes livet hjemme av livet i en krigssone? Hva tar man med seg tilbake fra en krig? Og hvilke spenninger oppstår mellom de som reiser ut og de som blir igjen?

I ”Fire forsøk på å gjøre en forskjell” fortsatte Bugge å undersøke livene til mennesker som pendlet mellom det trygge Norge og en helt annen verden der ute. Stykket handlet folk som på ulike måter prøvde å hjelpe andre, men som ble dratt mellom idealer og realiteter. Begge de to siste stykkene har vært utviklet i tett samarbeid med regissør Gard B. Eidsvold. Dramaturg har vært Kai Johnsen.

Bugge er også skjønnlitterær forfatter. Han har gitt ut tre bøker og vært nominert til flere priser.

Les mer om Bugge her.