Tekstlab fredag

27. oktober 2017 18:00

Prøvesalen

18.00: Inkubator
Lonely are the Brave” av Jeaninne Masika Lukusa

Om å elske på flytende gebrokkent norsk. «I dette prosjektet lærer jeg å forstå at mellomrommene mellom fingrene mine ikke bare er fylt med skuffelse. Jeg lærer å holde et hjerte, uten å knuse det. Jeg lærer å bli elsket i en fremmed aksent. Jeg lærer å bli værende»

Idé, tekst og utøver: Jeaninne Masika Lukusa
Kunstnerisk veileder: Monica Ifejilika
Mentor: Shanti Brahmachari og Monica Ifejilika
Konsulent: Kim Kopstad

 ”Lonely are The Brave” er utviklet i Inkubator, støttet av Talent Norge

 Reserver billett HER

 

Hallen

19.00:

«Minner: Kropp» av Shanti Brahmachari
TekstLab Unge Stemmer: «Notatbøker» av Astrid Thue Voss

2 visninger i 1 billett – reserver billett HER

Om forestillingene:

«Minner: Kropp» av Shanti Brahmachari

En forestilling om hvordan vi husker, skaper og opprettholder våre minner – og dermed vår forståelse av hvem vi er. Vi tar utgangspunkt i egne opplevelser, utforsker både personlige minner om det nære og kollektive minner som vi deler med mange

 Vi opplever minner gjennom det sanselig. Kroppens minner og følelse sitter dypt og gjør noe emosjonelt med oss. Vi kartlegger minnene, hvor de sitter i kroppen, hvordan de er koplet til det sanselige

Vi skriver, danser, tegner et indre og ytre landskap av hukommelse med skiftende identitet. Det sanselige og fysiske reflekteres scenisk gjennom lyd, bilder, objekt og tekst i bevegelse.

Vi omskaper scenen til et landskap som gir publikum et blikk – et øyeblikks opplevelse av minnets grunnleggende menneskelighet

Kunstnerisk leder, ide/konsept: Shanti Brahmachari
Kunstnerisk medvirkende: koreografi, regi, dramaturgi, scenografi: Cecilie Lindeman Steen, Cathrine Bjørndalen, Shanti Brahmachari
Medskapende scenekunstnere & ungdom: Alma Bø, Daniel Rodrigo Nilsen, Christine Vik Bratvold, Ornilia Percia Ubisse, Astrid Thue Voss og Jasper Rasch Siverts
Musikk: Jasper Rasch Siverts
Produsent: TekstLab

Teksten er utviklet som et samarbeid mellom alle medvirkende i prosjektet, med bidrag fra barn og ungdom i Oslo og Asker. «Minner: Kropp» er en del av TekstLab prosjektet «politics of identity» støttet av Norsk Kulturråd.

TekstLab Unge Stemmer: ”Notatbøker” av Astrid Thue Voss:

Et bredt utvalg personlige minner i notat- og dagbokform. Åtte år med tanker og nedtegnelser, videreformidlet slik de først ble skrevet ned. Utforsking av minnet om et lite sommersted ved Sognefjorden. Nedtegnelser fra diverse ferier og hverdagsliv, samt refleksjoner rundt trangen

til å feste både sin egen og andres ideer og historier til papiret. Om identitet og minner; hvem er vi, og hvordan velger vi å lagre inntrykk for ettertiden?

Tekst, idé og utøver: Astrid Thue Voss
Kunstnerisk veiledning: Cecilie Lindeman Steen og Shanti Brahmachari

TekstLab Unge Stemmer er støttet av Norsk Kulturråd

Legg til i kalender 2017-10-27 18:00 Europe/Oslo Tekstlab fredag