Pia Maria Roll Jessen

Husdramatiker 2016/2017
Pia Maria Roll, (f 1970) har vært aktiv som skuespiller, regissør, dramaturg, manusforfatter og samfunnsdebattant. 

Blant hennes mest kjente oppsettinger er «The Street Scene» (2008), «Over evne III» (2010), «Ship O’hoi!» (2012) og «Ses i min nästa pjäs» (2015). Roll ble i 1016 tildelt Klassekampens kulturpris. I 2016 hadde hun, i samarbeid med Sara og Buzhan Baban, premiere på «Nå løper vi» som vil fortsette å turnere ut 2017. Forestillingen ble nominert til Heddaprisen og Kritikerprisen. Høsten 1016 skapte Roll, i samarbeid med Marius von der Fehr, internasjonal furore som følge av videoverket National Apology, et satirisk verk om Nationaltheatrets samarbeid med det Israelske nasjonalteateret. Pia Maria er en også en del av tenketanken TeaterTanken som har som mål å bedre diskursen og skape nytenkning rundt teater og kunstpolitikk.