Maria Tryti Vennerød i ny Bergman-satsing

Foto: Anna- Julia Granberg/ Blunderbuss

– Jeg er veldig glad for invitasjonen, sier Mari Tryti Vennerød. Hun er en av i alt ni dramatikere som er valgt ut til å være med i den nye satsingen Bergman studio ved Dramaten.

I 2018 er det 100 år siden Ingvar Bergman ble født og i den anledning lanserer Dramaten nå Bergman Studio. ­– Målsetningen er å skape ny dramatikk som skal fremføres ved Dramaten eller ved andre teater, sier daglig leder Jacob Hirdwall. Arbeidsformen er inspirert av film- og tv-bransjen der man samler et antall dramatikere for å utveksle ideer. De øvrige dramatikerne er Lisa Langseth, Dimen Hama, Lidija Praizovic, Dennis Magnusson, Tanja Lorentzon, Andreas T. Olsson, Alexander Ahndoril og Jacob Hirdwall. Lena Endre er regissør. Gruppen fornyes helt eller delvis ved hver Bergman-festival og dramatikerne skal presentere deler av arbeidet ved festivalen

– Hvordan har dere valgt ut dramatikerne?

– Vi har spurt et antall profesjonelle dramatikere fra Norge og Sverige som vi synes skriver interessant dramatikk og som vi ønsker å knytte nærmere teatret, sier Hirdwall. – Ideen om å invitere en norsk dramatiker føltes naturlig med tanke på våre kontakter med Dramatikkens hus – som utgjør en kilde til inspirasjon for oss ved Bergman studio. Dessuten har vi en naturlig kobling til Norge med teatersjef Eirik Stubø og et flertall norske regissører, lyssettere og dramaturger ved Dramaten, sier Hirdwall. Han legger til at nordiske dramatikere alt for sjelden føres sammen for å prate om tekstene sine.

Liker å ha flere lesere

Dramatiker Maria Tryti Vennerød ser fram til å bli bedre kjent med både Dramaten og sine svenske kollegaer.  – Det er alltid interessant å diskutere ideer, teater, skrivemåter og andre tema med kollegaer, sier hun. ­– Etterhvert har jeg blitt glad i å ha mange lesere, derfor passer dette opplegget meg ekstra godt. Jeg synes det er lettere å finne mitt eget ståsted i møtet med mange andre ulike meninger. I tillegg blir jeg nå mye bedre kjent med teater- og dramatikermiljøet i nabolandet vårt. Vi er jo først og fremst like, men likevel har vi nok ulike måter å tenke og jobbe på.

–  Hvordan jobber dere sammen når dere møtes?

–  Dramaten tilbyr tett oppfølging, rom og ressurser i form av folk. I første omgang gir vi hverandre respons på ideer, og etterhvert vil vi nok lese og respondere på hverandres arbeid. Teatret inviterer også til utprøving av tekst på golvet, og åpner opp for at vi selv kan lede arbeidet. Det blir nok mye opp til dramatikerne i hvilken grad og på hvilken måte vi vil gjøre nytte av teatret og hverandre, sier Tryti Vennerød.

 

Les mer om Bergman Studio her! 

Maria Tryti Vennerød var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Dramaten